Privacy | Boonstoppel Assurantie Service
auto_bas12.jpg

Contact

 

Telefoon: 088 18 555 55

E-mail: info@dealerloket.nl

 

Meer info

Privacy

De dealerverzekering van Boonstoppel Assurantie Service streeft ernaar de privacy van onze cliënten veilig te stellen. Het gebruik van persoonsgebonden gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 

  • Om een service te leveren die is afgestemd op uw individuele situatie
  • Om u online de mogelijkheid te bieden een verzekering aan te vragen en te sluiten
  • Uit het oogpunt van fraudepreventie

 

Het gebruik van informatie die niet herleidbaar zijn tot een individu worden voor de volgende doelen verwerkt:

 

  • Om klantenprofielen op te stellen
  • Om de inrichting van de website te bepalen
  • Als hulpmiddel bij de stratiegievorming
  • Voor onderzoek

 

De dealerverzekering van Boonstoppel Assurantie Service verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude. De dealerverzekering van Boonstoppel Assurantie Service houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode 'verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' kunt u raadplegen en downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Het registreren van de persoonsgegevens wordt verzorgd door Anac Backoffice, gespecialiseerd in het administreren van verzekeringen.